Društvo

Preminuo bivši ministar i ambasador u Moskvi Danilo Ž. Marković (FOTO)

Photo: Shutterstock

Saopštene tužne vesti!

Profesor doktor, nekadašnji ministar prosvete u pet vlada i bivši ambasador u Moskvi Danilo Ž. Marković preminuo je u 85. godini u bolnici u Nišu, potvrđeno je RTS-u.

Danilo Ž. Marković rođen je 30. juna 1933. godine u u selu Dol u opšti­ni Bela Palanka. Osnovnu školu završio je u rodnom selu, a srednju školu - gimnaziju u Beloj Palanci. Uni­verzi­tetske studije završio je na Pravnom fakul­tetu u Beogradu diplomiravši na istom 1958. godine.

Foto: Privatna arhiva RTS

Po regulisanju vojne obaveze upisao je doktorske studije - teorijsko-pravni smer, na Pravnom fakultetu u Beo­gradu. U isto vreme upisao je doktorske stu­dije i na Ekonomskom fakultetu u Beogradu - teorijsko-ekonomski smer. Usmeni doktorski ispit položio je na Eko­nomskom fakultetu oktobra 1964. a dok­torsku disertaciju odbranio februara 1965. godine.

Na novoosnovanom Pravno-ekonomskom fakultetu u Nišu 1960. godine Danilo Ž. Marković izabran je u zvanje asistenta za predmet sociologija na Pravnom odseku tog Fakulteta. Po odbrani doktorske disertacije Marković je (1965. godine) izabran u zvanje docenta za predmet sociologija, a u zvanje vanrednog profesora za isti predmet (1970. godine) na Ekonomskom odseku istog Fakulteta.

Marković 1974. godine biva izabran u zvanje vanrednog profesora za predmet sociologija rada na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Na tom Fakultetu u zvanje redovnog profesora za isti predmet izabran je 1975. godine.

Od 1994. do 1998. godine dr Marković prekida rad na univerzitetu zbog angažovanja u diplomatiji (na dužnosti izvan­rednog i opunomoćenog ambasadora SR Jugoslavije u Ruskoj Fede­raciji).

Po završetku mandata u diplomatiji, dr Marković nastavlja rad na Univerzitetu u svojstvu redovnog profesora za predmet soci­jalna ekologija na Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, ali i na mnogim drugim fakultetima.

Bio je ministar prosvete u pet vlada Republike Srbije (1989-1993) i potpredsednik te Vlade 1992-1994. Uz to bio je poslanik prve više­stranačke Narodne skupštine Srbije (1990-1992) i poslanik Veća građana Savezne skupštine (1992-1994). Od 1994. do 1998. godine bio je izvanredni i opunomoćeni ambasador Savezne Republike Jugoslavije u Ruskoj Federaciji.

Inače, Danilo Ž. Marković ostaće upamćen i po čuvenom sloganu koji su mu uputili srpski đaci tokom štrajka prosvetnih radnika. Naime, kao tadašnji ministar prosvete Danilo Marković nije hteo da ispuni zahtev prosvetnih radnika za povećanjem plata, te su oni organizovali štrajk i obustavili nastavu. Tada je nastao čuveni slogan "Dačo care, ne daj pare", koji su mu uputili đaci, kako bi što duže nastava bila obustavljena.

Izvor: rts.rs, BKTVNews
Pratite BKTV News na VIBERU:
0 KomentaraNa vrh