Hronika

Mnogima u Srbiji od 1. marta neće biti dobro! Počinje žestoki udar na "visoku" i "sitnu" korupciju na svim nivoima - u javnom i privatnom sektoru!

Photo: Vikipedija/Ilustracija

Od četvrtka, 1. marta zvanično počinju sa radom posebna odeljenja tužilaštva i sudova za borbu protiv korupcije, pa se novi veliki udar na "visoku" i "sitnu" korupciji na svim nivoima u javnom i privatnom sektoru u Srbiji može očekivati vrlo brzo. 

Specijalizovani tužioci i njihovi novi saradnici - finansijski forenzičari su već radpoređeni u četiri regionalna odeljenja na čelu sa beogradskim centrom u Tužilaštvu za organizovani kriminal.

Naime, u četvrtak, 1. marta počinje primena novog Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i terorizma, koji poseban akcenat stavlja na otkrivanje koruptivnih i finansijskih krivičnih dela.

Na čelu nove organizacione mreže biće Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK), koje će proceusirati krivična dela "visoke korupcije", u kojima imovinska vrednost prelazi 200 miliona dinara.

FOTO: Flickr/Ilustracija

Regionalni centri biće stacionirani pri višim javnim tužilaštvima u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kraljevu i baviće se slučajevima korupcije protiv osumnjičenih kojima se na teret stavlja neki vid zloupotrebe, koja je manja od 200 miliona dinara.

Zakon je predvideo da odeljenje tužilaštva za borbu protiv korupcije u Beogradu broji 20 - 25 zamenika javnih tužilaca, u Novom Sadu 15 - 20, u Nišu i Kraljevu po 10 - 15.

U tim odeljenjima radiće posebno edukovani tužioci i finansijski forenzičari, koji će zajedno učestvovati u krivičnom gonjenju okrivljenih za finansijski kriminal i korupciju, dok će se u naročito komplikovanim slučajevima formirati "udarne grupe" sačinjene od svih aktera potrebnih za efikasan krivični progon.

Zadatak finansijskih forenzičara biće da pomažu javnom tužiocu da odluči najpre ima li mesta pokretanju krivičnog postupka, a potom i da pribavi što kvalitetnije dokaze i da ih uspešno predstavi pred sudom. Zakon predviđa i da TOK i regionalni centri sarađuju i razmenjuju informacije sa službenicima za vezu iz drugih državnih organa, kako bi preko njih bio osiguran brži i kvalitetniji protok informacija.

Službenika za vezu imaće tako Poreska uprava, Poreska policija, Uprava carina, Narodna banka Srbije, Uprava za sprečavanje pranja novca, Agencija za privredne registre, Centralni registar hartija od vrednosti, Agencija za privatizaciju, Državna revizorska institucija, Služba za katastar nepokretnosti, Agencija za borbu protiv korupcije, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, Republički fond za zdravstveno osiguranje, Republicka direkcija za imovinu Republike Srbije i Uprava za javne nabavke.

Sve sudije i tužioci, njih preko 250 koji će suditi ova krivična dela prošli su specijalnu obuku na Pravosudnoj akademiji, mada neće svi početi da rade 1. marta.

FOTO: Pixabay/Ilustracija

Tužilaštva su novom sistematizacijom predvidela zaposlenje forenzičara, a u tužilaštvu za organizovani kriminal u Beogradu već su zaposlena su dva finansijska forenzičara.

SPEKTAKULARNA AKCIJA u SRBIJI: Iznudio je novac i ustao od stola, a onda je usledilo HAPŠENJE KAO NA FILMU (VIDEO)

U skladu sa novom organizacijom tužilaca i efikasnijom borbom protiv korupcije, od 1. marta će početi i primena osam novih krivičnih dela u vezi sa privredom, uz ranije postojećih 25. Na spisku novih krivičnih dela u obavljanju privredne koje predviđa Krivični zakonik delatnosti su prevara, pronevera, zloupotreba zastupanja u obavljanju privredne delatnosti, zloupotreba poslova upravljanja i nadzora u obavljanju privredne delatnosti, zloupotreba u postupku privatizacije, primanje mita , davanje mita u obavljanju privredne delatnosti.

Tužilaštvo za organizovani krimina naravno baviće se i krivičnim delima, koje je već ranije predvideo zakon: utajom poreza i zloupotrebama ovlašćena, položaja, zlopotrebama u vezi sa javnom nabavkom, zloupotreba monopolističkog položaja, prouzrokovanje stečaja, odavanje poslovne tajne, falsifikovanje novca, falsifikovanje hartija od vrednosti, pravljenje, nabavljanje i davanje drugom sredstava za falsifikovanje i pranje novca...

PROČITAJTE SVE NAJNOVIJE VESTI!

Izvor: Tanjug
Pratite BKTV News na VIBERU:
0 Komentara


Na vrh