Hronika

U današnjoj akciji policije "pale" su i četiri dame, a rasvetljena je i stravična pogibija dvojice Kikinđana. Treći izbegao smrt, ali ne i hapšenje

Photo: MUP

Uhapšene 93 osobe, najviše zbog zloupotrebe položaja

Hapšenje direktora  HIP Azotara Pančevo Miljana Đurovića je najznačajnija akcija u današnjoj akciji MUP Srbije u kojoj su privedene 93 osobe.

Osumnjičeni Đurović sa dvojicom bivših saradnika, P. Đ. bivše odgovorno lice preduzeća i N. P. bivše odgovorno lice Službe održavanja „HIP Azotara“, sumnjiče se za zloupotrebu položaja.

"Postoji sumnja da su oni 2015. godine, prekoračivši ovlašćenja i suprotno zahtevu Službe tehničke pripreme i potrebama „HIP Azotara“ prihvatili ponudu od privrednog društva „K. M. Mont“ DOO iz Petrovaradina i nabavili tehnički neprihvatljive cevi, zbog čega je došlo do njihovog pucanja. Na ovaj način, „HIP Azotara“ DOO Pančevo oštećena je za oko 180.621.287 dinara. Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati", saopštio je MUP.

A evo gde su još danas izvedene akcije hapšenja:

SUBOTICA:

U saradnji sa Poreskom policijom, u Subotici je uhapšen M. V. odgovorno lice preduzeća DOO „Agro tehnolodži“, zbog poreske utaje, u saizvršilaštvu i uz pomaganje 11 osoba, protiv kojih je podneta krivična prijava u redovnom postupku. Sumnja se da su oni od avgusta 2015. do aprila 2017. godine, u nameri da izbegnu obavezu utvrđivanja i plaćanja akcize i poreza na dodatu vrednost na izvršen promet žestokih alkoholnih pića proizvođača DOO „Agro tehnolodži“, organizovali ilegalnu proizvodnju. Sumnja se da su posredstvom više privrednih subjekata alkoholna pića uneli u veleprodajne i maloprodajne objekte, kao i da su koristili neverodostojnu dokumentaciju i fiktivne poslove. Na ovaj način, kako se sumnja, izbegli su plaćanje akcize od 87.703.129 dinara i poreza na dodatu vrednost od 50.953.954 dinara. M. V. je osumnjičen i da Ministarstvu finansija nije vratio neiskorišćene akcizne markice prilikom preregistracije privrednog društva DOO „Agro-techonolgy“ u Prištini. Na taj način je sa drugim saradnikom izbegao plaćanje akcize od 189.424.012 dinara, a budžet  oštetio za 2.780.349 evra. Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati.

BEOGRAD:

S. B. i M. O, odgovorna lica PD S.A.B. Estetik, uhapšeni su zbog sumnje da su izvršili prevaru. Sumnja se da su oni od 31. avgusta 2012. godine do danas pribavili protivpravnu imovinsku korist za sebe i svoja privredna društva. Sumnja se da je S. B. sa jednom bankom iz Beograda zaključio Ugovor o finansiranju izgradnje stambeno-poslovnog objekta u Beogradu, od 1.853.000 evra, dostavljajući banci kao sredstva obezbeđenja kredita Založnu izjavu i Ugovor o zalogu, potpisane i overene na osnovu više falsifikovanih punomoćja suinvestitora. Na ovaj način, službenici banke su dovedeni u zabludu da isplate celokupni iznos kredita. M. O. je, kako se sumnja, zaključivao sa kupcima Ugovore o kupoprodaji nepokretnosti u novoizgrađenom objektu, upućujući određeni broj kupaca da isplate kupoprodajnu cenu preko računa banke, u gotovini ili putem kompenzacije i preuzimanja duga. To je bilo u suprotnosti sa članom 11 Ugovora o finansiranju izgradnje, kojim se investitor obavezuje da sve uplate od kupaca stanova i poslovnih prostora vrše preko namenskog računa banke.

Na taj način, banka je oštećena za iznos od 1.505.531 evra.

Po nalogu nadležnog tužilaštva, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati.

NIŠ:

Radnici Službe za katastar nepokretnosti u Nišu S. P, P. D. i M. J, uhapšeni su zbog zloupotrebe službenog položaja. Sumnja se da su S. P. i P. D, iskorišćavanjem službenog položaja, u nameri da jednom investitoru pribave protivpravnu imovinsku korist, nakon obrade dokumentacije izradile Rešenje od maja 2015, kojim je neosnovano izbrisan dotadašnji korisnik prava korišćenja Studentski centar Niš na lokalu - poslovnom prostoru površine 387 m2 i konstatovano da vlasnik ne može biti utvrđen, a koje je postalo pravosnažno u junu iste godine. Po osnovu tako donetog Rešenja, investitor je podneo zahtev za upis prava svojine koji je M. J, kako se sumnja, po urgenciji stavila u rad istog dana po pravosnažnosti prethodno donetog Rešenja i na osnovu dokumentacije izradila novo Rešenje kojim se u listu nepokretnosti upisuje vlasništvo u korist investitora, koje postaje pravosnažno u julu 2015. godine. Ova rešenja nisu dostavljena Studentskom centru Niš i Gradu Nišu, već samo investitoru, iako je to bila obaveza radnika Službe za katastar nepokretnosti po Zakonu o upravnom postupku, zbog eventualnog prava na žalbu u zakonskom roku. Na ovaj način, Studentski centar Niš oštećen je za oko 1.000.000 evra, za koliko je i pribavljena korist investitoru. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati.

SUBOTICA:

P. M. i J. Ć, odgovorna lica preduzeća "DOO Kompani SU Azotara" uhapšeni su zbog zloupotrebe položaja. Sumnje se da su oni od juna 2013. do septembra 2015. godine na ime neizmirenog dugovanja prema PD ’’Grain International’’ Novi Sad ovom privrednom društvu prepisali u vlasništvo veštačko đubrivo u količini oko 1.600 tona, koje nisu imali na zalihama. Sumnja se i da ovom privrednom društvu nisu izmirili dospele obaveze na ime preuzetih sirovina za proizvodnju, iako su ih prodali i naplatili od svojih kupaca. Na ovaj način, P. M. i J. Ć. su, kako se sumnja, ostvarili protivpravnu korist od 993.823 evra, za koliko je i oštećen PD ’’Grain International’’ Novi Sad. Osumnjičenima je, po nalogu nadležnog tužilaštva, određeno zadržavanje do 48 sati.

ZAJEČAR:

D. K, odgovorno lice Poreske uprave u Zaječaru uhapšen je zbog zloupotrebe službenog položaja. Sumnje se da je on kao službeno lice Filijale poreske uprave u Zaječaru, od 1. januara 2013. do 31. decembra 2015. godine, doneo 12 nezakonitih rešenja za refakciju akcize u industrijske svrhe na gasno ulje - evro dizel suprotno Zakonu o akcizama i Pravilniku o bližim uslovima, načinu i postupku ostvarivanja prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte.

Na ovaj način, pribavljena je korist privrednim društvima D.O.O. “Betoneks“ Zaječar i AD “PUT“ Zaječar, od 10.412.386 dinara, za koliko je i oštećen Budžet Srbije. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati.

KRAGUJEVAC:

Kragujevačka policija u saradnji sa kolegama iz Smedereva uhapsila je A. M, inspektora za zaštitu životne sredine i D. U. odgovorno lice preduzeća "Eko servis sistem" zbog zloupotrebe službenog položaja. Sumnja se da je A. M, inspektor za zaštitu životne sredine u Smederevu, tokom vršenja inspekcijskog nadzora kontrolisanim preduzećima sa teritorije Smedereva preporučivao da procenu uticaja na životnu sredinu izradi preduzeće"Eko servis sistem" iz Ćuprije. Sumnja se da je D. U, nakon izrade procene, polovinu od naplaćenog novca za izvršenu uslugu davao A. M, koji je, kako se sumnja, na ovaj način pribavio protivpravnu imovinsku korist od oko 300.000 dinara. Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Smederevu, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati.

VRANJE :

Uhapšn je S. M savetnik za poslove kontrole javnih prihoda i izradu Rešenja za lokalnu komunalnu taksu za zauzeće javne površine i poreze na imovinu fizičkih lica Odseka lokalne poreske administracije Gradske uprave Vranje.

Sumnja se da je on od  januara do 13. septembra 2017. godine, suprotno zakonskim propisima sačinjavao rešenja o naplati lokalne komunalne takse drugim fizičkim licima. Sumnja se da je u ovim rešenjima smanjivao izlicitiranu cenu i period zauzeća javne površine, a zatim u tako sačinjena Rešenja unosio delovodne brojeve pod kojima se vode drugi predmeti u lokalnoj poreskoj administraciji. S. M. je, kako se sumnja, suprotno odlukama Skupštine Grada Vranja sačinjavao Rešenja za obračun lokalne komunalne takse pravnim i fizičkim licima, tako što je samoinicijativno smanjivao površinu i period zauzeća javne površine. Na ovaj način, pribavljena je protivpravna imovinska korist pravnim i fizičkim licima od 2.801.322 dinara, za koliko je i oštećen budžeta Grada Vranja. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Vranju, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati.

JAGODINA:

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Jagodini uhapsili su S. J, zaposlene u Osnovnom javnom tužilaštvu u Paraćinu, zbog zloupotrebe službenog položaja. Sumnja se da je ona od 2010. do 1. septembra 2017. godine, iskoristila službeni položaj i prekoračila granice službenih ovlašćenja i sa računa neosnovano prenosila novac na svoje tekuće račune kod više banaka, kao i na tekuće račune svojih sinova. Na ovaj način, S. I. je, kako se sumnja, sebi i svojim sinovima pribavila protivpravnu korist od 15.246.695 dinara, za koliko je i oštećen budžet Republike Srbije, od čega se deo iznosa odnosi na neuplaćene poreze i doprinose zaposlenima u Osnovnom javnom tužilaštvu u Paraćinu. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu, osumnjičenoj je određeno zadržavanje do 48 sati.

KANJIŽA : 

Pripadnici Sektora unutrašnje kontrole uhapsili su rukovodioca Policijske ispostave Kanjiža M. K. i zaposlenog na upravnim poslovima Ž. B, zbog sumnje da su izvršili krivično delo primanje mita, kao i F. P. i A. Ć, zbog davanja mita. Sumnja se da je M. K. od F. P. i A. Ć. zahtevao i dobio vozilo, kako bi uticao na sačinjavanje pozitivnih terenskih provera za 15 osoba sa teritorije AP KiM, koja su podnela zahtev za prijavu prebivališta na teritoriji Kanjiže.

Sumnja se i da je Ž. B, takođe, primio 1.350 evra i 15.000 dinara, kako bi izvršio prijavu prebivališta F. P. i A. Ć. na teritoriji Kanjiže. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Subotici, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati.

BAČ:

Pripadnici Sektora unutrašnje kontrole uhapsili su Stanišu Nenadića  rukovodioca Policijske stanice Bač, zbog zloupotrebe službenog položaja i N. J. zbog falsifikovanje službene isprave. Sumnja se da je S. N. u junu 2017. godine, prekoračenjem službenog ovlašćenja, na računaru zloupotrebom pristupnih šifri drugog policijskog službenika, pristupio Jedinstvenom informacionom sistemu MUP-a Republike Srbije i izvršio provere za jednu osobu iz Subotice.

Podatke je, kako se sumnja, neovlašćeno, učinio dostupnim N. J, koji je osumnjičen da ih je iskoristio i sačinio lažnu ispravu - krivičnu prijavu sa falsifikovanim brojem protiv oštećenog iz Subotice, kako bi od njega uzeo novac da mu ne podnese krivičnu prijavu. Sumnja se i da je Nenadić od 29. januara do 1. decembra 2014. godine, u vreme kada je radio u Saobraćajnoj policijskoj ispostavi, prikrio i učinio neupotrebljivim 13 naloga za izvršenje službenog zadatka na čijoj pozadini su Izveštaji podneti od strane postupajućih policijskih službenika, tako što je Naloge sklonio iz evidencija, kako bi bili nedostupni ostalim službenim licima, čime je onemogućio postupanje i čuvanje naloga u staničnim evidencijama. Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati.

STARI GRAD:

Sektor unutrašnje kontrole uhapsio je policijske službenike Policijske stanice Stari grad N. I, D. N. i Ž. D, zbog pokušaja iznude.

Sumnje se da su policajci, na ime i za račun odgovornog lica preduzeća"Freš Lop&quot", vlasnike jednog preduzeća iz Arilja pretnjama primoravali da zaključe ugovor kojim bi se odrekli potraživanja koja imaju prema odgovornom licu preduzeća "Freš Lop&quot" od 2.000.000 dinara.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Užicu, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati.

KRUŠEVAC:

Kruševačka policija uhapsila je J. J. iz Trstenika zbog zloupotrebe položaja odgovornog lica. Sumnja se da je ona kao odgovorno lice Udruženja građana „Fond za unapređenje resursa građana“ Trstenik, od 2009. do 2012. godine prisvojila 3.086.000 dinara, koji je bio namenjen za isplatu putnih troškova angažovanih radnika po projektima „Nega starih i invalidnih lica“ i „Uređenje javnih površina i sanacija divljih deponija“, koje su finansirali Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja i Nacionalne službe za zapošljavanje. Sumnja se i da je prisvojila opremu koja joj je poverena u radu, vrednosti 509.620 dinara, kao i da je na taj način sebi pribavila protivpravnu korist od oko 3.595.000 dinara. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu, osumnjičenoj je određeno zadržavanje do 48 sati.

NIŠ:

M. P, odgovorno lice službe za prijem i kontrolu mernih mesta u Elektrodistribuciji Niš i radnik A. T, UHAPŠENI SU zbog zloupotreba službenog položaja. Sumnja se da je M. P, prekoračenjem granica službenih ovlašćenja, više puta od 2014. do 2016. godine naložio radniku EPS distribucije Niš, A. T. da vrši umanjenje obračuna neovlašćene potrošnje pojedinim korisnicima ili da uopšte ne vrši obračune, iako su bili u obavezi da to učine. Na ovaj način, EPS distribucija Niš oštećena je za 2.084.288 dinara. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati.

LESKOVAC: 

D. B, inspektorka terenske kontrole Poreske uprave filijale u Leskovcu uhapšena je zbog sumnje da je primila mito od  odgovornog lica jednog ugostiteljskog objekta. Sumnja se da je D. B. jula ove godine primila mito od Lj. M, u vidu turističkog aranžmana u Grčkoj, vrednog 293.500 dinara, kako ne bi izvršila službenu radnju koju je morala izvršiti prilikom kontrole njegovog ugostiteljskog objekta. Po nalogu Višeg javnog tužioca u Leskovcu, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati.

KRUŠEVAC:

Kruševačka policija uhapsila je B. H. i M. B. odgovorna lica preduzeća „Ekokarika“ D.O.O. Beograd i M. L. odgovorno lice za upravljanje otpadom ovog preduzeća, J. S. odgovorno lice preduzeća „Step trans“ i B. V, radnika ovog preduzeća, kao i B. V. odgovorno lice JKP „Energetika“ iz Trstenika, zbog zloupotrebe položaja  i neosnovanog dobijanje i korišćenje kredita.

Sumnja se da su u periodu od januara 2012. do aprila 2013. godine, odgovorna lica „Ekokarike“ prodavali neprerađeno otpadno ulje JKP „Energetika“ Trstenik, koje je prethodno trebalo biti prerađeno, pored čega je suprotno važećim zakonima vršeno sagorevanje navodno prerađenog otpadnog ulja. U periodu od 2015. do 2017. godine, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine odobrilo je podsticajna sredstava PD "Ekokarika" i  PD „Step trans“, na osnovu lažno prikazanih činjenica da je izvršeno zbrinjavanje opasnog otpada, koje je navodno preuzeto od drugih privrednih društava, iako na to nisu imali pravo. Na ovaj način PD Ekokarika pribavljena je protivpravna korist od 43.000.000 dinara, za koliko je i oštećen budžet Republike Srbije. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati.

ZRENJANIN :

M. M. iz Zrenjanina uhapšen je zbog ugrožavanja sigurnosti. Sumnja se da je on putem društvene mreže Tviter pretio predsedniku Pokreta slobodnih građana Saši Jankoviću, predsedniku Narodne stranke Vuku Jeremiću, novinaru Nezavisnog društva novinara Vojvodine Igoru Besermenjiju i novinarki Tatjani Vojtehovski. Po nalogu Posebnog tužilaštva za borbu protiv visokotehnološkog kriminala M. M. je određeno zadržavanje do 48 sati.

IRIG:

M. M. iz Iriga uhapšen je zbog nedozvoljene proizvodnje, držanja, nošenja i prometa oružja i eksplozivnih materija. Prilikom pretresa njegovog stana i drugih prostorija pronađeno je i oduzeto više od 1.100 komada municije i tromblonska mina. Po nalogu nadležnog tužilaštva osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati.

BEOGRAD:

Beogradska policija uhapsila je N. S, zbog iznude i sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje. Sumnja se da je on od oktobra od jednog muškarca iz Beograda, uz pretnje da će mu zapaliti kuću i automobil, više puta tražio novac ili automobil. Uhapšen je prilikom primopredaje novca i kod njega su pronađene obeležene novčanice. Prilikom hapšenja, osumnjičeni je pružao otpor policijskim službenicima. Prilikom pretresa stana i drugih prostorija, pronađen je pištolj, 48 metaka i patroni za lovačku pušku. Po nalogu Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati.

BEOGRAD:

Beogradska policija uhapsila je D. O. iz Hrvatske, S. M. i S. M. iz okoline Beograda, zbog teške krađe i neovlašćenog korišćenja tuđeg vozila. Policija je osumnjičene uhapsila neposredno nakon krađe automobila "BMW X5" austrijskih registarskih oznaka, dok je vozilo bilo parkirano u Novom Sadu. Nakon krađe, osumnjičeni su se uputili ka Beogradu, a uhapšeni su u ukradenom vozilu u blizini groblja Orlovača. Sumnja se da su njih trojica i u ranijem periodu krali vozila visoke kategorije na kojima su potom prepravljali identifikacione oznake;prekucavanjem pravili falsifikovana dokumenta, a zatim ih registrovali kao legalna na ime svojih poznanika. Takođe, D. O, S. M. i S. M su osumnjičeni i da su ukradenim vozilima dolazili do tržnih centara na teritoriji Beograda, vozilima razvaljivali ulazna vrata i zatim odnosili sefove iz menjačnica i zlatara koje su sajlom vezivali za zadnji kraj vozila i čupali iz ležišta. Policija je kod njih pronašla i više ukradenih vozila na teritoriji Beograda i Novog Sada, alat i uređaj za obijanje motornih vozila. Pričinjena šteta procenjuje se na više od 15 miliona dinara.

Po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati.

BEOGRAD:

Beogradska policija uhapsila je M. D. zbog neovlašćene proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga. Prilikom pretresa stana i lokala pronađeno je sedam paketa sa oko kilogram marihuane i vagica za precizno merenje. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati.

LAZAREVAC:

Lazarevačka policija uhapsila je D. P. zbog nedozvoljene proizvodnje, držanja, nošenja i prometa oružja i eksplozivnih materija. Pretresom stana i drugih prostorija osumnjičenog pronađen je „kalašnjikov“, pištolj, lovačka puška, 197 komada municije, okvir za automatsku pušku, okvir za pištolj, vojnički nož za automatsku pušku i samostrel. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati.

BEOGRAD:

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su M. V. i N. R. zbog neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, dok je protiv N. R. podneta i krivična prijava za nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Pretresom stana osumnjičene M. V. kod nje je pronađena tableta ekstazija, vagica za precizno merenje i jedna staklena flašica sa praškastom materijom braon boje, a kod N. R. pet kesica sa oko 20 grama spida, jedan valjak plastičnog eksploziva težine oko 60 grama i 58 metaka.

KIKINDA:

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kikindi uhapsili su A. D. zbog teške krađe i teškog delo protiv opšte sigurnosti. Sumnja se da je A. D. u saizvršilaštvu sa dve osobe krao gazolin iz cisterne vlasništvo DOO Petrol u kojoj je zaposlen, a na štetu NIS Naftagas.

Na ovaj način NIS-u je pričinjena materijalna šteta za više od milion dinara. Prilikom poslednje krađe, krajem oktobra ove godine, došlo je do eksplozije gazolina u Mokrinu u kojoj su smrtno stradala dvojica muškaraca koja su bila sa A. D.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kikindi osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati.

KRALJEVO :

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su I. Đ. i D. N. zbog neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je u blizini Kraljeva zaustavila automobil alfa romeo beogradske registracije, u kom su bili osumnjičeni i pronašla više od dva kilograma marihuane. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati.

Policijski udar na korupciju i kriminal: Uhapšeni rukovodioci Azotare, EDB Niš, načelnici policije, inspektor, dileri... (VIDEO)

Izvor: BKTVNews/T.M.S.
Pratite BKTV News na VIBERU:
0 Komentara


Na vrh